معنی و ترجمه کلمه land vi به فارسی land vi یعنی چه

land vi


بخشکى امدن ،پياده شدن ،فرود امدن ،بزمين رسيدن ،پائين امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها