معنی و ترجمه کلمه land-sick به فارسی land-sick یعنی چه

land-sick


کند رونده بواسطه نزديکى بخشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها