معنی و ترجمه کلمه land به فارسی land یعنی چه

land


ارض ،سطح کوچک صاف ،ملک ،سطح ،پياده شدن برجستگى بين خانها،فرود امدن ،به زمين نشستن ،خاک ،سرزمين ،ديار،به خشکى امدن ،پياده شدن ،رسيدن ،بزمين نشستن
علوم مهندسى : پشت
معمارى : زمين
قانون ـ فقه : زمين ،عرصه
بازرگانى : زمين
ورزش : درست به هدف ،سطح داخلى لوله بين خانهاى تفنگ
علوم هوايى : فرود
علوم نظامى : به گل نشستن کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها