معنی و ترجمه کلمه landfall n به فارسی landfall n یعنی چه

landfall n


ورود بخشکى ،ديدار خشکى ،زمينى که ناگهان بميراث کسى درايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها