معنی و ترجمه کلمه landing craft (lc) به فارسی landing craft (lc) یعنی چه

landing craft (lc)


ناوچه اب خاکى
علوم نظامى : قايق مخصوص پياده کردن نفرات به ساحل شناوه اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها