معنی و ترجمه کلمه landing craft tank (lct) به فارسی landing craft tank (lct) یعنی چه

landing craft tank (lct)


علوم دريايى : ناو تانک پياده کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها