معنی و ترجمه کلمه landing group به فارسی landing group یعنی چه

landing group


گروه پياده شونده به ساحل
علوم نظامى : گروه پياده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها