معنی و ترجمه کلمه landlord and tenant act به فارسی landlord and tenant act یعنی چه

landlord and tenant act


قانون ـ فقه : قانون موجر و مستاجر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها