معنی و ترجمه کلمه landlord به فارسی landlord یعنی چه

landlord


موجر،مالک ،صاحبخانه ،ملاک
معمارى : موجر
قانون ـ فقه : موجر
بازرگانى : ارباب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها