معنی و ترجمه کلمه landscape architecture به فارسی landscape architecture یعنی چه

landscape architecture


معمارى : معمارى ارايش زمين
زيست شناسى : معمارى طبيعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها