معنی و ترجمه کلمه language به فارسی language یعنی چه

language


زبان ،لسان ،کلام ،سخنگويى ،تکلم ،بصورت لسانى بيان کردن
کامپيوتر : زبان
روانشناسى : زبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها