معنی و ترجمه کلمه languideyes به فارسی languideyes یعنی چه

languideyes


چشمان بيمار،چشمان بى حال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها