معنی و ترجمه کلمه languish به فارسی languish یعنی چه

languish


بيحال شدن ،افسرده شدن ،پژمرده شدن ،بيمار عشق شدن ،باچشمان پر اشتياق نگاه کردن ،باچشمان خمار نگريستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها