معنی و ترجمه کلمه languishment به فارسی languishment یعنی چه

languishment


بيحالى ،سستى ،افسردگى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها