معنی و ترجمه کلمه lantana به فارسی lantana یعنی چه

lantana


(گ.ش ).شاه پسند گرمسيرى)verbenaceae(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها