معنی و ترجمه کلمه lap turn به فارسی lap turn یعنی چه

lap turn


زمان تناوب مين روبيها
علوم نظامى : فاصله زمانى بين مين روبيها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها