معنی و ترجمه کلمه laparectomy به فارسی laparectomy یعنی چه

laparectomy


برش بخشى از روده که در پهلوى ادمى واقع است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها