معنی و ترجمه کلمه laparocele به فارسی laparocele یعنی چه

laparocele


فتق کمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها