معنی و ترجمه کلمه lapidarian به فارسی lapidarian یعنی چه

lapidarian


)lapidary(سنگ شناس ،گوهر شناس ،منقوش روى سنگ ،وابسته به سنگ هاى قيمتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها