معنی و ترجمه کلمه lapidify به فارسی lapidify یعنی چه

lapidify


تبديل به سنگ کردن ،سنگ شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها