معنی و ترجمه کلمه lapse inconduct به فارسی lapse inconduct یعنی چه

lapse inconduct


سقوط در رفتاروکردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها