معنی و ترجمه کلمه lapse به فارسی lapse یعنی چه

lapse


ارتداد،سلب سلب يا ساقط يا زايل شدن ،لغزش ،خطا،برگشت ،انحراف موقت ،انصراف ،گذشت زمان ،زوال ،سپرى شدن ،انقضاء،استفاده از مرور زمان ،ترک اولى ،الحاد،خرف شدن ،سهو و نسيان کردن ،از مدافتادن ،مشمول مرور زمان شدن
عمران : فاصله زمانى
قانون ـ فقه : منقضى شدن
روانشناسى : فراموشى لحظه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها