معنی و ترجمه کلمه lapsible a به فارسی lapsible a یعنی چه

lapsible a


سلب شدنى ،ساقط شدنى ،باطل شدنى ،از دست رفتنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها