معنی و ترجمه کلمه lapsus linguac به فارسی lapsus linguac یعنی چه

lapsus linguac


لغزش زبان ،لغزش درسخن ،اشتباه لپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها