معنی و ترجمه کلمه lapsus linguae به فارسی lapsus linguae یعنی چه

lapsus linguae


روانشناسى : لغزش زبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها