معنی و ترجمه کلمه lapsus memoriac به فارسی lapsus memoriac یعنی چه

lapsus memoriac


اشتباه يا لغزش ،حافظه ،فراموشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها