معنی و ترجمه کلمه lapsus memoriae به فارسی lapsus memoriae یعنی چه

lapsus memoriae


روانشناسى : لغزش حافظه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها