معنی و ترجمه کلمه larceny petty به فارسی larceny petty یعنی چه

larceny petty


دزدى کوچک ،بيشتر دزدى مالى که کمتر از11 شيلينگ بهاداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها