معنی و ترجمه کلمه larch به فارسی larch یعنی چه

larch


(گ.ش ).کاج اروپايى ،صنوبر اراسته

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها