معنی و ترجمه کلمه lard to butter به فارسی lard to butter یعنی چه

lard to butter


جازدن کره بوسيله اميختن باچربى هاو روغن هاى ديگرمانند پيه خوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها