معنی و ترجمه کلمه larder به فارسی larder یعنی چه

larder


دولابچه ،گنجه خوراک ،خوراکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها