معنی و ترجمه کلمه large detail (d) به فارسی large detail (d) یعنی چه

large detail (d)


جزء بزرگ( در رورشاخ)
روانشناسى : جزء بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها