معنی و ترجمه کلمه large leaved hybrid petunia به فارسی large leaved hybrid petunia یعنی چه

large leaved hybrid petunia


اطلسى دهن اژدر

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها