معنی و ترجمه کلمه large leaved به فارسی large leaved یعنی چه

large leaved


گل بوته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها