معنی و ترجمه کلمه large minded به فارسی large minded یعنی چه

large minded


ادم فهميده ،متفکر،ادم ظرفيت دار،داراى فکر وسيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها