معنی و ترجمه کلمه large scale map به فارسی large scale map یعنی چه

large scale map


علوم نظامى : نقشه مقياس بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها