معنی و ترجمه کلمه large scale به فارسی large scale یعنی چه

large scale


بمقدار زياد،نسبتا زياد،بمعيار وسيع ،در مقياس بزرگ
بازرگانى : مقياس بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها