معنی و ترجمه کلمه large white به فارسی large white یعنی چه

large white


(ج.ش ).خوک سفيد انگليسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها