معنی و ترجمه کلمه large-hande a به فارسی large-hande a یعنی چه

large-hande a


دست باز،داراى دست بگير،گيرنده ،حريص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها