معنی و ترجمه کلمه large به فارسی large یعنی چه

large


وسيع ،جادار،پهن ،درشت ،لبريز،جامع ،کامل ،سترگ ،بسيط،بزرگ ،حجيم ،هنگفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها