معنی و ترجمه کلمه larrup به فارسی larrup یعنی چه

larrup


(د.گ ).کتک جانانه زدن ،شکست فاحش دادن ،سنگين حرکت کردن ،ضربت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها