معنی و ترجمه کلمه laryngeal به فارسی laryngeal یعنی چه

laryngeal


وابسته بناى ،صداى حنجره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها