معنی و ترجمه کلمه laryngologist به فارسی laryngologist یعنی چه

laryngologist


حنجرشناس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها