معنی و ترجمه کلمه laryngopathy به فارسی laryngopathy یعنی چه

laryngopathy


ناخوشى خشک ناى ،ناخوشى خرخره ،مرض حلقوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها