معنی و ترجمه کلمه laryngophone به فارسی laryngophone یعنی چه

laryngophone


علوم مهندسى : ميکروفن حنجره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها