معنی و ترجمه کلمه laryngoscope به فارسی laryngoscope یعنی چه

laryngoscope


دستگاه مخصوص معاينه حنجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها