معنی و ترجمه کلمه laryngotomy به فارسی laryngotomy یعنی چه

laryngotomy


خشک ناى برى ،خرخره برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها