معنی و ترجمه کلمه laser disignator به فارسی laser disignator یعنی چه

laser disignator


هدف ياب ليزرى
علوم نظامى : تعيين کننده هدف ليزرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها