معنی و ترجمه کلمه laser guidance به فارسی laser guidance یعنی چه

laser guidance


سيستم هدايت ليزرى
علوم نظامى : هدايت ليزرى بمب يا موشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها