معنی و ترجمه کلمه laser linescan به فارسی laser linescan یعنی چه

laser linescan


دستگاه تجسس هدف ليزرى
علوم نظامى : دستگاه مراقبت هدف ليزرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها